პროექტები GEO | ENG | RUS
   
 
ერთლიანდაგიანი სარკინიგზო ხიდი მდ. თეხურაზე  
  ერთლიანდაგიანი სარკინიგზო ხიდი მდ. თეხურაზე 2285 კმ, მდებარეობს სამტრედია-ფოთის ხაზზე. ხიდის სიგრძე 181 მ, ერთლიანდაგიანი. დამთავრდა 2006 წელს.