პროექტები GEO | ENG | RUS
   
 
სარკინიგზო ხიდი მდ. რიონზე  
  სარკინიგზო ხიდი მდ. რიონზე ბათუმი-სამტრედიის ხაზის 99 კმ. სიგრძე 283 მეტრი ერთლიანდაგიანი მალის ნაშენით, ორლიანდაგიანი ბურჯებით.
2009